บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

AF02 ทัวร์แอฟริกาใต้-อุทยานแห่งชาติครูเกอร์-เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน (TG)
ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันที่เจ็ด] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ

22.30 น.

พร้อมกันที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คกรุ๊ป สายการบินไทย แถว D7-12 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้อำนวยความสะดวก
 

 

วันที่สอง  โจฮันเนสเบิร์ก-อุทยานแห่งชาติครูเกอร์-Afternoon Game Drive

01.15 น.

07.30 น.

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

 

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG703

ถึงสนามบินนานาชาติโจฮันเนสเบิร์ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พาร์ค Kruger Park ซึ่งถูกประกาศให้เป็น

เขตอนุรักษ์และห้ามล่าสัตว์ป่าตั้งแต่ปี 1926  บนเนื้อที่กว่า 20,000 ตร.กม. เท่ากับแคว้นเวลส์บนเกาะ

สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าและไม้ป่าที่หาดูได้ยาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางต่อสู่  อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พาร์ค Kruger Park ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานหลายแห่งที่

มีการท่องเที่ยวในสไตล์ซาฟารี เป็นการท่องเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ป่าน่าตื่นเต้นและประทับ

ใจแก่นักเดินทางไปทั่วโลก อาณาบริเวณรอบอุทยานฯ มีเกมส์ลอดจ์ (Private Games Reserve) ที่พักใน

บรรยากาศแบบซาฟารีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการ แต่ในความเป็นจริงแล้วแอฟริกาใต้ มิได้มีเพียง

กิจกรรมตะลุยป่าซาฟารีเท่านั้น หากยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแปลกตาอีกมากมาย  นำคณะ เดินทาง

เข้าสู่ที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ครัน และวิวทิวทัศน์ของอุทยานฯแบบพาโนรามา  นำท่านเพลิด

เพลินไปกับ Afternoon Game Drive ตามล่าหา Big Five ใน Private Game Reserve พร้อม

อำนวยความสะดวกด้วยรถโค้ชปรับอากาศในการบุกป่าซาฟารี                       

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮซี่วิว ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุมบาบาลอดจ์ ที่พักระดับ Luxurios และเป็น

เมืองที่ได้ชื่อว่ามีวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวดั่งภาพวาด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแต่ง

งาน, งานประชุมนอกสถานที่ และยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ  บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์,

ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น  นำท่านเดินทางถึงที่พัก Umbhaba Lodge หรือระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในที่พัก  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 


ด้านบน

 

วันที่สาม  อุมบาบาลอดจ์-ครูเกอร์ปาร์ค-Morning Game Drive

05.00 น.

06.00 น.

 

 

 

 

 

 

เช้า

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านทำธุระส่วนตัวแล้วจิบชา-กาแฟก่อนรับอรุณ

Morning Game Drive ในอุทยานครูเกอร์พาร์ค นำท่านท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่ท่านมีโอกาสได้เห็น Big

Five มากที่สุด พร้อมอำนวยความสะดวกท่านด้วยรถโค้ชปรับอากาศ  บนรถจะมีนายพรานหรือ Ranger

 ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ด้วยพื้นที่ครอบคลุมอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้

เอง จึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความแตกต่างกันถึง 14 โซนด้วยกัน เป็นทั้งป่าโปร่ง,ป่าละเมาะ,ทุ่งหญ้าสะวันนา

จนถึงกึ่งทะเลทรายแอฟริกาใต้ ที่อุทยานฯ แห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากกว่า 1,187

ชนิด เช่น เสือชีต้า, แรดเผือก, ฮิปโป, ไฮยีน่า, ยีราฟ, ม้าลาย, หมูป่า, เลียงผา, อิมพาล่า, กูดู้ รวมถึงนก

หายากชนิดต่าง ๆ ซึ่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ และแน่นอนหมายรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า

 คือ ควายป่า, ช้าง, สิงโต, แรด และเสือดาว ซึ่งในการเดินทางในแต่ละทริป ถ้าท่านได้เห็นครบทั้งห้าชนิด

ก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ป่าที่สมบูรณ์แบบ และที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พาร์คนี้ ถือได้ว่ามีจำนวน

ประชากรสัตว์ป่าอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นที่สุด จึงมีโอกาสได้เห็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าได้ครบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังจากทานอาหารเช้าแล้ว ยังมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสส่องสัตว์ซาฟารี

ด้วยรถปรับอากาศอีกครั้งในเขตอุทยานแห่งชาติครูเกอร์อย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน

นำท่านเดินทางสู่ Blyde River Canyon ชมความงามของหน้าผาที่มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

และเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติพร้อมชมนกหายากนานาชนิดที่อาศัยอยู่ที่นี่ และนำท่าน

ชมทัศนียภาพของแคนยอนบริเวณจุดชมวิว Three Rondavels Viewpoint     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Bourke’s Luck Potholes ชมความงามของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งประกอบไปด้วยหิน ขนาดต่าง ๆ ที่เกิดการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับล้านปีและได้รับการตั้งชื่อว่า Potholes หลังจากได้มีการขุดค้นพบทองคำในบริเวณนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำตกลิสบอน Lisbon Falls น้ำตกที่มีความสูงที่สุดในบริเวณแถบแอฟริกาใต้ ซึ่งมีความสูงกว่า 92 เมตร  ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ไหลผ่านแม่น้ำลิสบอนซึ่งทอดตัวยาวไปสู่ผืนป่าซึ่งนักเดินป่าทั่วไปมักมาเดินชมธรรมชาติกันบริเวณแห่งนี้ และนำท่านเดินทางเดินทางสู่เส้นทาง Panoramic Route Experience นำชมความเป็นธรรมชาติของหุบเขาและความงามของหน้าผาสูชัน ซึ่งมีความลึกถึง 700 เมตร ดูคล้ายแคนยอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและยังคงมีความสมบูรณ์ และน้ำตกอันงดงาม  จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

รับประทานอาหารค่ำพื้นเมือง ณ ภัตตาคารภายในที่พัก  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


ด้านบน

 

วันที่สี่      อุมบาบาลอดจ์-เคปทาวน์-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

เช้า

 

13.15 น.

15.55 น.

 

 

ค่ำ

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเนลสปรุยท์ของอุทยานแห่งชาติครูเกอร์

ออกเดินทางจากอุทยานครูเกอร์ปาร์ค โดยสายการบินภายในประเทศ และบริการอาหารว่างบนเครื่อง

เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์  ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ  นำท่านชมเมืองเคปทาวน์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญริม

มหาสมุทร พบกับทัศนียภาพอันแสนโรแมนติคกับบรรยากาศริมทะเลพร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ของอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่ห้า     เคปทาวน์-เคปพอยน์-เคปออฟกู้ดโฮป-ฟาร์มนกกระจอกเทศ-หาดโบเดอร์ชมนกเพนกวิน-ช้อปปิ้งวีแอนด์เอวอเตอร์ฟร้อนต์

เช้า

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

ค่ำ

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม      จากนั้นนำท่านโดยสารรถรางซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ประภาคารที่ตั้งอยู่ส่วนบนสุดของ Cape Point ซึ่งท่านจะดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์และบรรยากาศโดยรอบ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาที่ได้รับการขนานนามว่า  The Cape of Good Hope  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมฟาร์มนกกระจอกเทศ  Cape Point Ostrich Farm  นำท่านชมแหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเคปทาวน์ และรวมไปถึงนกอื่นๆ ซึ่งท่านจะมีโอกาสขี่นกกระจอกเทศ, ทดลองยืนบนไข่ฯ และให้อาหารนกกระจอกเทศและรู้จักนกกระจอกเทศมากขึ้น แล้วให้ท่านชมการแสดงของเหล่านกกระจอกเทศมากมาย Ostrich Show จากฟาร์ม  และให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชิมกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อ

นำท่านเดินทางสู่ Boulderes Beach อาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋ว อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของนก

เพนกวินอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนต์  V & A Waterfront

 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี ชมความ

งามของสถาปัตยกรรมอันงดงามและพบกับร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 250 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า

ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองมากมาย และแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำ และ

ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของสถานที่ต่าง ๆ เช่น อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเลสองมหาสมุทรหรือพิพิธภัณฑ์

ทางทะเลแห่งแอฟริกาใต้ หรือชมประวัติความเป็นมาของเรือต่าง ๆ มากมายที่เดินทางมายังบริเวณแหลม

กู้ดโฮปและหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีเนลสันแบนเดล่า  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ

การสำรวจราคาสินค้า เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของฝากตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่หก    เคปทาวน์-ชมเกาะแมวน้ำ-ชิมไวน์-ช้อปปิ้ง

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

ค่ำ

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม     จากนั้นนำท่านออกเดินทางและสนุกสนานเพลิดเพลินกับเพ็นนิซูล่าทัวร์เต็มวันที่เปี่ยมไปด้วยความเร้าใจและทิวทัศน์อันตื่นตา ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์กับการไปเยือนปลาย

แหลมตามเส้นทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งสู่ Sea Point, Bantry Bay, Clifton, Camps Bay นำท่านแวะชมวิวและถ่ายภาพที่ Maiden’s Cover จากนั้นเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งสู่แนวเขาสาวกทั้งสิบสอง Twelve Apostle Mountain Range ที่น่าประทับใจ ต่อจากนั้นรถโค้ชจะนำท่านผ่าน  Llandudno เพื่อมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านแห่งอ่าวเฮาท์ The Village of Hout Bay แล้วแวะชมสะพานปลาที่ดุจดังภาพวาด  จากนั้นนำท่านนั่งเรือออกไปยัง เกาะแมวน้ำ ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ชมอาณาจักรของแมวน้ำกว่าสองหมื่นตัว  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังภูเขาโต๊ะ Table Mountain ซึ่งเป็นทั้งอุทยานแห่งชาติและมรดกโลก มีความสูงถึง 1,086 เมตร ตระหง่านเหนืออ่าวเทเบิ้ล ยอดเขามีลักษณะแบนราบมีความกว้างถึง 3 กิโลเมตร นำท่านนั่งรถกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ ท่านจะได้รับความตื่นตา ตื่นใจไปกับทิวทัศน์ขณะที่รถกระเช้าไต่ระดับสูงขึ้นไป และจะประทับใจกับบรรยากาศและทัศนียภาพรอบข้างอีกทั้งทิวทัศน์มุมมองที่งดงามจากยอดเขา (กรณีขึ้นเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นไม่ได้ จะเปลี่ยนเป็นไปชมวิวบน Signal Hill แทน)   จากนั้นนำท่าน  เดินทางสู่ ไร่ไวน์ ไซเดลเบิร์กไวน์เอสเตท Seidelberg Wine Estate  อีกหนึ่งไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์น้อยๆของดินแดนแห่งไวน์  ชมทัศนียภาพของไร่ไวน์อันงดงามและในวันที่อากาศสดใสจะสามารถเห็นวิวของเทือกเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นได้อีกด้วย  ซึ่งไร่ไวน์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่และยังให้ท่านสามารถชมวิธีการผลิตเบื้องต้นและชิมไวน์จากไวน์มีชื่อของแอฟริกาใต้ และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ KWV Emporium ศูนย์สรรพสินค้าซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนรักไวน์ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

ไวน์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของแถบแอฟริกาใต้ จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง Canal Walk Shopping

 Center แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อ

เสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก  จาก

นั้นนำท่านไปเก็บภาพถ่ายงดงามบริเวณ Blouberg Strand ซึ่งได้ชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า Blue Mountain

Beach ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันตกของแอฟริกา และมีฉากหลังเป็นภูเขาโต๊ะและมหาสมุทรแอดแลนติค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่เจ็ด    เคปทาวน์-โจฮันเนสเบิร์ก

เช้า

10.10 น.  12.10 น.

13.40 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเมืองเคปทาวน์

ออกเดินทางจากเคปทาวน์  โดยสายการบินภายในประเทศ

เดินทางถึงสนามบินแทมโป เมืองโจฮันเนสเบิร์ก  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

ออกเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG704


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   กรุงเทพฯ

05.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ....


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก-เคปทาวน์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด  โดยสายการบินไทยและสายการบินภายในประเทศ

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

9. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ

วันที่15 พ.ค. 53

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,

ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าวีซ่า (กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติ)

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

6. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

7.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯและพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง  (โดยทั่วไปประมาณ 5-6

 เหรียญสหรัฐ ต่อคนต่อวัน)

8. ค่ายกกระเป๋าเกินกว่า 1 ใบต่อท่าน (ประมาณ 25 บาทต่อ 1 ใบ)

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

10. ค่าประกันสุขภาพหรืออุบัติภัยกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติหรือการโจรกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางสามารถซื้อเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไปหรือติดต่อบริการของบริษัททัวร์

หมายเหตุ
 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )

2. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

ประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำ

เข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ

คนเข้าเมือง พิจารณาแล้วทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.